Odpověď na zločinný dokument KBS o vakcinaci

Toto video je možné zhlédnout i zde: https://ugetube.com/watch/JQlqXuG5EW1CiIJ
https://cos.tv/videos/play/24552849840051200
https://gloria.tv/post/nVUWLPT8M6QE139bZJ3nfSJEk

http://vkpatriarhat.org/cz/?p=45321
https://bcp-video.org/cz/odpoved-na-zlocinny-dokument-kbs-o-vakcinaci/

Odebírat aktuální informace od BKP http://eepurl.com/gQZMTD

Na svátek Neposkvrněného Početí 8. 12. 2020 vydala KBS zločinný a manipulační dokument s cílem, aby Slováci přijali fatálně nebezpečnou vakcinaci, před kterou skuteční odborníci ve virologii, imunologii i epidemiologii naléhavě varují.

Citace KBS: „Vatikánske inštitúcie v príslušných dokumentoch... objasňujú, že na strane očkujúcich lekárov a prijímateľov vakcín je morálne prípustné očkovať i dať sa zaočkovať aj takouto vakcínou“ (s bunkami z abortovaných detí).

Odpověď: V případě očkování novými fatálně nebezpečnými vakcínami, vatikánské dokumenty nejsou ve shodě s katolickým učením a rovněž hrubě protiřečí přirozeným etickým a morálním principům. KBS se paradoxně snaží obhájit nemorální stránku vakcín obsahujících buňky abortovaných dětí, aby prosadila současnou vakcinaci, která hrozí Slovensku. Tuto vakcinaci řídí Bill Gates skrze WHO a EU. Nová vakcína mění lidský genom, zanechává digitální stopu, je už formou čipizace. Žádný odborník ani žádná firma ani žádný stát nebere na sebe zodpovědnost za bezpečnost vakcín, dokonce si vymohli imunitu, takže nesmí být souzeni, ani pokud by došlo k masovým úmrtím. Každý, kdo vakcínu přijímá, ji přijímá, protože uvěří lži a jakékoliv riziko bere jen sám na sebe. Je veřejně známo, že se tzv. filantrop Gates vyjádřil, že vakcinace má sloužit ke snížení populace – tedy ke genocidě lidstva. KBS byla proto povinna výrazně varovat před nebezpečím a zdůraznit, že čipizací se člověk zříká vlastní vůle. Očipovaný člověk není schopen konat pokání ani v hodině smrti. Odsuzuje se do ohnivého jezera! KBS pravdu bojkotuje a prosazováním vakcinace cynicky otvírá dveře genocidě slovenského národa!

Citace KBS: „Na námietky, že použitie vakcíny s akýmkoľvek, aj vzdialeným spojením s abortom je vždy nemorálne, biskupi USA reagovali, že taký názor nezodpovedá katolíckemu morálnemu učeniu.“

Odpověď: Argumentovat vyjádřením dvou heretiků, Rhoadese a Naumanna, schovávajícími se za biskupskou konferenci USA, je hrubá manipulace. Pravda je taková, že abort je vražda nenarozeného dítěte. Biskupové, kteří schvalují tyto vakcíny, legalizují aborty a mají spoluúčast na zločinu. Dr. René Balák PhD, expert na bioetické limity v biomedicínském a zdravotnickém právu se vyjadřuje, že pro tyto účely lidský plod musí být ještě živý, aby se jeho buňky daly pro vakcíny použít!

Citace KBS: „Biskupi uisťujú, že ani zaočkovanie sa touto vakcínou nie je hriechom“ (AstraZeneca má přímější spojení na linii buněk abortovaných dětí).

Odpověď: Pokud není hříchem používat do vakcín buňky z nenarozených dětí, jak ujišťují biskupové, pak se ptáme, co podle nich je hříchem! Musíme těmto biskupům připomenout, že zneužívání církevní autority k plánované genocidě slovenského národa je mimořádně těžkým hříchem, tedy hříchem proti Bohu a lidskosti, hříchem do nebe volajícím! Z tohoto vyjádření KBS bude každý biskup před Božím soudem skládat účty. Žádný z nás by určitě nechtěl stát na jejich místě.

Citace KBS: „Svätý Otec František 25. septembra 2020 zdôraznil, že vakcíny proti covidu-19, ako aj technológie na liečbu tohto ochorenia, musia byť k dispozícii pre všetkých.“

Odpověď: Takzvaný Svatý otec František jednak není platným papežem kvůli herezím, kterými ničí samotnou podstatu církve, a navíc není ani odborníkem v medicíně. On spolu s filantropy, jako je Bill Gates, spolupracuje na genocidě lidstva a trestu ohnivého jezera „pro všechny“. Na toho, kdo tohoto apoštola Jidáše poslouchá, přechází prokletí, které pak působí ztrátu svědomí a rozumu. Za tuto zatvrzelost v odmítání pravdy, což je hříchem proti Duchu svatému, i za zradu Krista a Jeho evangelia (Gal 1,8-9) čeká církevní zrádce ohnivé jezero.

Citace KBS: „Komisia biskupských konferencií Európskej únie 22. októbra 2020 nadviazala na uvedené pápežove slová a dodala, že vakcíny majú byť zhotovené eticky a dostupné prednostne ľuďom vo vyššom veku.“

Odpověď: Komise biskupů propaguje stejnou kolosální lež jako apostata Bergoglio a schovává se za pozitivní fráze, že prý vakcíny mají být etické. Dobře ví, že tyto vakcíny etické nejsou, ale jsou zločinné. Pravdivý papež a pravdiví biskupové by měli naopak i za cenu mučednické smrti varovat před hrozící vakcinací spojenou s čipizací a trestem ohnivého jezera.

Citace KBS: „Slovenskí biskupi sa po porade s odborníkmi lekárskej vedy pridávajú k apelu Svätého Otca a spomínaných katolíckych biskupských konferencií.“

Odpověď: Slovenští biskupové ani pseudopapež ani vzpomínané biskupské konference nechtějí slyšet hlas pravdy skutečných vědců a odborníků. Jsou pouze hlásnými troubami genocidního programu filantropů, jako je Bill Gates a jemu podobní. KBS zneužila tímto dokumentem autoritu slovenských biskupů a uvrhla na ně před národem i před Bohem velkou vinu za spoluúčast na zločinu připravované genocidy.

Citace KBS: (Biskupi SR) „dúfajú v skorú dostupnosť čo najlepšej vakcíny či vakcín, tak z hľadiska etického hodnotenia, ako aj z pohľadu primeranej účinnosti a bezpečnosti.“

Odpověď: Pokud se biskupové SR vyjadřují k tak závažnému tématu, jako je vakcinace obyvatelstva, a nevědí o fatálních následcích těchto vakcín, nemají právo se k nim vůbec vyjadřovat! Pokud o těchto fatálních účincích ví, a přesto tyto vakcíny doporučují, pak se z nich stali masoví vrazi a zodpovědnost za etapovitou genocidu Slovenska a záhubu duší v ohnivém jezeře dopadá v první řadě na ně!

Citace KBS: „Zdôrazňujú potrebu spravodlivého sprístupnenia vakcinácie pre všetky skupiny obyvateľstva.“

Odpověď: Krýt do nebe volající zločin frází „spravodlivé sprístupnenie vakcinácie“ je hrubou manipulací, která svědčí o ztrátě svědomí, a dokonce i rozumu. Biskupy, kteří souhlasí s tímto zločinným dokumentem, čeká za to po smrti stejná odměna jako Gatese a jiné filantropy, kteří prosazují genocidu lidstva skrze vakcinaci.

Citace KBS: „Ochrana života a zdravia je vážnou morálnou povinnosťou.“

Odpověď: Vážnou morální povinností biskupů je mluvit pravdu, i za cenu velkých obětí, nevyjímaje ani mučednickou smrt! Největší povinností biskupů je usilovat o spásu nesmrtelných duší. KBS koná pravý opak. Usiluje o masové uvržení všech Slováků do pekla! Citace KBS: „Nikto nemá právo... odborníkov vo veci očkovania, bezdôvodne či ľahkovážne spochybňovať.“

Odpověď: KBS ale svým dokumentem skutečné lékařské odborníky zpochybňuje!

Citace aspoň několika známých odborníků v medicíně:
MUDr. Schiffmann: „Vláda soustavně vyžaduje očkování... Je to hrozná ignorace uznávaných mezinárodních studií a odborníků ze všech oblastí – virologů, bakteriologů, epidemiologů... Navíc se jedná o novou formu očkování, tzv. RNA očkování, které je schopné v porovnání s předcházejícím očkováním změnit genetický materiál a způsobit lidem nenapravitelné poškození... Všechna přijatá (vládní) opatření musí být odstraněna, protože byla vytvořena na pozadí vymyšlených děsivých scénářů, aby vyvolala mezi populací strach ze smrtelné nákazy, která však v této podobě neexistuje.“

Dr. Mikovitsová (USA), špičkový odborník na vakcíny: „Pokud by se Dr. Faucimu a Billu Gatesovi podařilo prosadit povinné očkování, zemřelo by nejméně 50 milionů Američanů. Byli by to ti lidé, co už byli zraněni jinými vakcínami. Bylo zjištěno, že 50 milionů Američanů má gamaretrovirus z vakcín... Jejich úmrtí pak připíší covidu-19.“

MUDr. Carrie Madej (USA): „Ve vakcíně proti covidu-19 má být použita technologie rekombinované DNA a rekombinované RNA... Způsobí v těle člověka trvalé a neznámé genetické změny. V podstatě vytvoří nový druh a možná zničí ten starý – nás lidi, jak se známe. Takový typ DNA vakcíny nikdy předtím nebyl na lidech použitý... Spolu s hydrogelem se s vakcínou dostává do těla nanotechnologie a její robotické efekty. Toto vše naznačuje, že vakcína může být použita k našemu připojení k rozhraní umělé inteligence...“

Závěr:

Je doba adventní, doba pokání. Slova svatého Jana Křtitele jsou naléhavá, zvláště k současným představitelům církve: „Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu!? Prinášajte teda ovocie hodné pokánia!... Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa.“ (Mt 3,7n)

Jan Křtitel dal titul hadí plemeno představitelům starozákonní církve, kteří notoricky odmítali pravdu a pravdivé pokání. Dnes jeho slova platí zločinecké církevní organizaci pod názvem KBS. Sekera pravdy odetne tento otrávený strom. Ty členy, kteří zatvrzele odmítají pokání, čeká pekelný oheň.

Informovaný katolík, ale i ateista, je šokován zločinným dokumentem KBS. Ovocem pokání musí být:

1) Zrušit instituci KBS, protože je hrubě zneužívána k manipulaci i dobrých biskupů a nedává jim svobodu, aby mohli vyjádřit pravdu.

2) Věříme, že mnozí biskupové s tímto vyjádřením KBS nesouhlasí, ale protože byli zneužiti systémem fungujícím v KBS, musí se radikálně a veřejně distancovat od tohoto zločinného prohlášení.

3) Každý biskup – ať diecézní či pomocný – je povinen osobně a veřejně vyzvat vládu k zastavení této zločinné vakcinace.

4) Je třeba přestat zmiňovat ve mši svaté apostatu Františka Bergoglia a tak ze sebe i ze slovenského národa sejmout prokletí, které je zmiňováním jeho jména udržováno.

+Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+Metoděj OSBMr +Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

9.12.2020

Byzantský katolický patriarchát (BKP) je společenství mnichů, kněží a biskupů, žijících v klášterech. V čele BKP stojí patriarcha Eliáš s dvěma biskupy-sekretáři +Timotejem a +Metodějem. BKP povstal z potřeby hájit základní křesťanské pravdy proti herezím a apostazi. Pseudopapeže Bergoglia neuznává a nepodřizuje se mu.